محصولات زیبایی برند ماراتون Marathon



Champion


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال
 در 3 رنگ متنوع


Mighty


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال
 در 3 رنگ متنوع


Cube


 سرعت : 30.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای بلبرینگ مخصوص دور بالا
دارای محل نگهداری سرسوهان

Escort 2 Pro


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای سیستم محافظ دستگاه
 دارای پدال سرعتی
 در 5 رنگ متنوع

Escort 3 Pro


 سرعت : 30.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال روشن خاموش
 دارای بلبرینگ مخصوص دور بالا

Combi 24


 سرعت : 30.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 قلم سبک120گرم
 قلم همرنگ با دستگاه
طراحی آرگونومیک قلم

K-38 Portable


قابلیت شارژ
 سرعت : 30.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای نمایشگر سرعت
دارای پدال
 در 3 رنگ متنوع
 دارای کیف قابل حمل

K-35


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای نمایشگر سرعت
دارای سیستم محافظ دستگاه
دارای پدال با قبلیت تنظیم سرعت

H20


 هندپیس زغالی سبک
 35.000 rpm




H200


 سبک و دارای فن
 30.000 rpm
 2.9Ncm


MH20


 موتور سوئیسی
 بسیار سبک
 20.000 rpm




SH20N


 سبک و پرقدرت
 30.000 rpm




SH300


 سبک و پرقدرت
 30.000 rpm



[gravityform id="4" title="true" description="true"]