محصولات لابراتواری برند ماراتن MarathonChampion


سرعت35.000RPM
قدرت: 2.9
دارای پدال
رنگ 3 رنگ مختلف


Mighty


سرعت35.000RPM
قدرت 2.9
همراه با پدال
3 رنگ مختلف


Escort 2 Pro


سرعت35.000
قدرت 2.9
 سیستم محافظتی اتوماتیک
 دارای تنظیم پدال
5 رنگ محتلف

Escort 3


Speed 35.000RPM
Ncm 2.9
همراه با پدالNew N2


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای سیستم محافظ دستگاه
 دارای پدال سرعتی


N7


 سرعت : 45.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای پدال سرعتیN1


 سرعت : 45.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای پدال سرعتی
قابلیت استفاده از دو هندپیس


Eco 450


 سرعت : 45.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 مجهز به سیستم Over Load
دارای کلید Reset
دارای پدال با قابلیت تنظیم سرعت

Handy 702

 سرعت : 45.000rpm
دارای هندپیس زغالی
دارای سیستم محافظ کامل دستگاه
دارای پدال


Handy Eco


 سرعت : 50.000RPM
 قدرت : 7.8Ncm
 دارای نمایشگر سرعت
دارای سیستم محافظ دستگاه
دارای پدال با قابلیت تنظیم سرعت

Multi 600 Duo

 سرعت : در دو مدل 60.000rmp و 50.000rpm
 قدرت : 7.8Ncm
دارای نمایشگر سرعت
مجهز به سیستم Auto Cruise
مجهز به سیستم Over Load
هندپیس القایی در دو سایز 2mm و 3mm
دارای پدال زانویی و مجهز به هندپیس القایی
قابلیت استفاده از دو هندپیس القایی و زغالی

Handy 700

 سرعت : در دو مدل 60.000rmp و 50.000rpm
 قدرت : 7.8Ncm
دارای نمایشگر سرعت
مجهز به سیستم Over Load
هندپیس القایی در دو سایز 2mm و 3mm
دارای پدال