محصولات جراحی و اندو برند ماراتن MarathonImplant Motor


دارای نمایشگر LCD
دارای 9 برنامه داخلی
قابلیت تنظیم آسان قدرت و سرعت
سرعت : 20~80.000 Rpm
سیستم فایبر اپتیک
قدرت : 5~70 Ncm

Endo E Class


سرعت : 1100 - 70 RPM
قدرت 9.9Ncm
دارای آنگل : 16:1
دارای 15 برنامه قابل تنظیم


Endo A Class LED Optic


دارای سیستم Reciprocation
دارای سیستم Auto Stop Reverse
سرعت : 200~600 Rpm
قدرت : 0.5~3.0 Ncm
دارای 6 برنامه قابل تنظیم

Endo A Class


در دو مدل : معمولی و Reciprocation
سرعت : 500 - 140 RPM
قدرت 0.3~3.0 Ncm
دارای آنگل : 16:1
دارای 6 برنامه قابل تنظیم

Escort 2 Pro


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای سیستم محافظ دستگاه
 دارای پدال سرعتی
 در 5 رنگ متنوع

Mighty


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال
 در 3 رنگ متنوع


Champion


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال
 در 3 رنگ متنوع


Handy Eco


سرعت : 40.000Rpm
قدرت : 7.8Ncm
دارای نمایشگر سرعت
مجهز به سیستم Over Load ( سیستم قطع کننده برای محافظت از دستگاه )
دارای پدال با قابلیت تنظیم سرعت

K-38


سرعت: 30.000 rpm
قدرت 2.9Ncm
دارای نمایشگر سرعت
دارای پدال
سیستم شارژی
دارای کیف قابل حمل

K-35


سرعت : 35.000Rpm
قدرت : 2.9Ncm
دارای نمایشگر سرعت
دارای سیستم محافظ دستگاه
دارای پدال با قابلیت تنظیم سرعت

Combi 24


 سرعت : 25.000RPM
 قدرت : 2.9Ncm
 دارای پدال
 در 4 رنگ متنوع

SP-CE New


 Contra Angle 1:1
 سرعت : 40.000rpm
 Ballbearing
 Pushbutton

Re16


 Angle 16:1 ROTRY
 قدرت : 9.9 Ncm
 سرعت : 1100 - 70 RPM
 Pushbutton

Ki-Ag20 Optic


 Angle Implant Optic 20:1
 در دو مدل ساده و اپتیک
 قدرت : 70 Ncm
 سرعت : 30 الی 2000 rpm

ES6


 40.000rpm
 قابلیت اتوکلاو


[gravityform id="3" title="true" description="true"]