محصولات برند ماراتن Marathon

m4

لابراتوآری

m4

زیبایی

m4

صنعتی


NEW N2


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای سیستم محافظ دستگاه
 دارای پدال رعتی

NEW N2


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای سیستم محافظ دستگاه
 دارای پدال رعتی