نمایندگی های فروش

فهرست نمایندگان فروش محصولات صنعتی و لابراتواری:
 
برند نام مدیر تلفن تماس شهر
 آقای اروجی گل آرا 0263-2233010 کرج
آقای اسد زاده 0413-5539000 تبریز
   آقای اخوان معنوی  0313-2641959 اصفهان
 آقای بلورچی 0313-2202984 0313-2214816 اصفهان
   آقای عماد داوری (ابریشمچی ) 0513-8451015-1 مشهد
   آقای دهقانی 0353-7266007 یزد
   آقای نادر کاربزرگ 0513-32223444 مشهد
   آقای کهن 0713-2307323 شیراز
   آقای موسوی 013-33333219 رشت
 آقای رضا معتمدی 0713-2333394 0713-2332098 شیراز
   آقای لاجوردی 031-55452236 کاشان
   آقای نصیری تبریز 041-3353735 041-3336944 تبریز
   آقای نیک زاد 034-32267162 034-32230772 کرمان
   آقای نادرپور 0413-5530450 تبریز
 
فهرست نمایندگان فروش محصولات آرایشی:
 
برند نام مدیر تلفن تماس شهر
 آقای آقاجری 09304256036 بندرعباس
 آقای علی زاده 09373024422 شیراز
 آقای جعفری 09122525080 قم
 آقای ابدان 09124369364 رشت
 آقای شهسواریان 09184726318 کرمانشاه
 آقای احیایی 09122276730 تهران
 آقای رضایی 09166116856 اهواز
 آقای خزری 09131409542 کرمان
 فروشگاه کاج نیل 09123860887 تهران
 آقای یادگاری 09126942604 سیرجان
 آقای محمدی ژاکلین 09126811747 قزوین
 آقای جعفری 07132306833 شیراز
 آقای الله وردی 0903140652 اصفهان
 آقای اصلاحی 09122509663 تهران
 آقای حیدری 88267273 تهران
 فروشگاه لاکچری 09120044936 تهران
 فروشگاه لاکچری گلد 09120044937 تهران
 فروشگاه لوکس نیل 09120044937 تهران
 فروشگاه پروشاپ 09120044938 تهران
 فروشگاه لاکچری پلاس 09120044935 تهران
 آقای وطن دوست 05138849363 مشهد
آقای احمد حیدری 88267273 تهران
   آقای جوکار  66346259 تهران
 آقای پوراسماعیل 33957675 اتهران
  آقای ابراهیمی 09124956469 تهران
 آقای آقادادی 32504524 32504527 اصفهان
   آقای جعفری 07132306832 شیراز