محصولات برند US ENDODONTICS

حرکت روان در کانال ریشه با انعطاف پذیری نیکل تیتانیوم-کیفیت بالای نیکل تیتانیوم بکاربرده شده در ساخت این فایل ها انعطاف پذیر ی فوق العاده ای به ان بخشیده از این رو فایل ها حرکت روانی در کانال داشته و خطراتی نظیر پله شدن -سوراخ شدن و جابجایی به شدت کاهش می یابد.این فایلها بلافاصله بعد از ضدعفونی کردن (اوتوکلاو) به شکل و حالت قبلی خود بازگشته و اماده استفاده مجدد می گردد.

EdgeEvolve


04—EdgeEvolve

EdgeTaper Platinum


03—EdgeTaper-Platinum

EdgeFile X1 Reciprocating


filex1
[gravityform id="1" title="true" description="true" ajax="true"]