محصولات صنعتی و طلا سازی برند ماراتن MarathonH-300


 سرعت : 35.000RPM
 قدرت : 5.3Ncm
 دارای پدال
 قدرت فوق العاده
 قابلیت تنظیم 3 نظام

Multi 600

 سرعت : در دو مدل 60.000rmp و 50.000rpm
 قدرت : 7.8Ncm
دارای نمایشگر سرعت
مجهز به سیستم Auto Cruise
مجهز به سیستم Over Load
هندپیس القایی در دو سایز 2mm و 3mm
دارای پدال زانویی و مجهز به هندپیس القایی
قابلیت استفاده از دو هندپیس زغالی و القایی

Handy 700

 سرعت : در دو مدل 60.000rmp و 50.000rpm
 قدرت : 7.8Ncm
دارای نمایشگر سرعت
مجهز به سیستم Over Load
هندپیس القایی در دو سایز 2mm و 3mm
دارای پدال
قابلیت استفاده از دو هندپیس زغالی و القایی

N1


 سرعت : 45.000RPM
 قدرت : 4.5Ncm
 دارای پدال سرعتی
قابلیت استفاده از دو هندپیس


BM50S1


 هندپیس القایی 50.000rpm

BS50C


 هندپیس القایی 60.000rpm

H37L1


 زغالی
 35000RPM


[gravityform id="5" title="true" description="true"]